Ons kindcentrum

Onder één dak, werken we vanuit één team, met één pedagogisch perspectief samen aan de doorgaande lijn van opvang, onderwijs en opvoeding.

Wij geloven dat onze organisatie nooit 'af' is en dat we elke dag van elkaar en anderen kunnen leren. We willen  ontmoeting stimuleren, slim naar elkaars mogelijkheden kijken, samen de mogelijkheden van ons gebouw verkennen,  benutten en uitbreiden.
En natuurlijk werken we in het belang van onze kinderen samen met ouders, verzorgers en andere organisaties.

Ons kinderdagverblijf

Voor ouders biedt ons kinderdagverblijf een goede aanvulling op de opvoeding bij hen thuis. Zij kunnen hun kind(eren) al vanaf 8 weken toevertrouwen aan de zorg van onze pedagogisch medewerkers.

Onze pedagogisch medewerkers verzorgen en begeleiden 'hun' kindjes tot ze naar de basisschool gaan. Ieder kind krijgt de ruimte zich zowel individueel als in groepsverband te ontplooien. 
In onze groepen zitten maximaal 16 kinderen bij elkaar in een ruimte die speciaal voor hen is ingericht.

Peuter op maat

Op ikc het bAken bieden we 'peuter op maat-programma' aan binnen het kinderdagverblijf. Dit aanbod is voor kinderen die rond de 2 jaar zijn en waarbij de peuteropvang nog niet passend is bij hun ontwikkeling. Door in te stromen op het kinderdagverblijf kunnen ze rustig wennen aan de nieuwe omgeving en de overstap naar de peuteropvang maken als we samen met ouders denken dat ze daar qua ontwikkeling aan toe zijn. 

Onze peuteropvang

De peuteropvang van ikc het bAken is alle werkdagen open van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.00 tot 14.00 uur.
In overleg met ouders bespreken we de dagen en peuteropvangtijden. In de middag hebben we ook extra aandacht voor peuters die ons ikc bezoeken voor voor- en vroegschoolse educatie.

 

Speelleergroep

Een unieke speelleergroep wordt op ons kindcentrum gevormd door de oudste peuters en de jongste kleuters. Vanuit de ontwikkeling van het kind wordt aanbod afgestemd. Door deze groep te creëren op het bAken kunnen we ons aanbod specifieker aanbieden voor deze leeftijd. Peuters en kleuters die samen spelen, leren en ontdekken.  

Onze basisschool

Op ikc het bAken maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen die onmisbaar zijn om mee te doen in de samenleving. Ze leren samenwerken, omgaan met eigen emoties en die van anderen, conflicten oplossen en zichzelf te redden.
Ons kindventrum biedt een veilig klimaat en leerlingen doen sociale competenties op waarmee ze zelf ook weer aan dat positieve en sociale klimaat bijdragen.
Verschillen tussen kinderen worden gewaardeerd en gezien als kansen.

Onze buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer schooltijden niet aansluiten op werktijden, biedt buitenschoolse opvang op ikc het bAken uitkomst. Zowel voor als na schooltijd kunnen kinderen op ons ikc terecht - van 07.00 tot 18.30 uur. De opvang is bovendien het hele jaar geopend - alleen van eerste kerstdag tot nieuwjaarsdag zijn we gesloten.

Voor kinderen op de buitenschoolse opvang bieden we 'Top-arrangementen'. Daarin bieden we leuke activiteiten aan zoals koken, de natuur ontdekken, bewegen of creatief bezig zijn.

Leerlab CBO-nwf

Samen sta je sterk. Om die reden bieden we met andere kindcentrums van onze koepel CBO-nwf een leerlab aan voor kinderen die een extra uitdaging aan kunnen en nodig hebben. Op drie locaties van onze stichting zijn de zogenoemde 'leerlabs'. Daar werken de kinderen eens per week aan projecten die uitdagend zijn voor hen.

Aanmelden

Wilt u uw kind (eren) aanmelden voor ons kinderdagverblijf, onze peuteropvang, onze basisschool of buitenschoolse opvang dan horen we dat graag.
Bel of mail ons en we nodigen u uit voor een gesprek op ons kindcentrum. Het is fijn elkaar persoonlijk te leren kennen en te bespreken hoe we samen uw kind het beste kunnen bieden.


U kunt ook gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. Dan nemen wij contact met u op voor een intakegesprek op ikc het bAken.

 

Directeur: Alys Hoekstra

T 0517 - 41 37 78
E hetbaken@cbo-nwf.nl

 


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>