Vaar je toekomst tegemoet

 Onze missie

Vaar je toekomst tegemoet

 

Onze Visie 
Aan boord van ons kindcentrum ben je welkom! Vanuit onze open Christelijke identiteit biedt ikc het bAken een veilige en vertrouwde omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Denkend in kansen en mogelijkheden volgen we de reis van ieder kind, zodat ze zelfstandig en met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen varen.  

 

Onze kernwaarden

veiligheid, vertrouwen, ontwikkeling en groei

Spelenderwijs jezelf ontwikkelen

Op ikc het bAken ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Wij helpen hen hun eigen talenten verder te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. We stimuleren creativiteit en zin om te ondernemen.

We helpen kinderen kennis en vaardigheden te verwerven, en leren hen zorg voor elkaar te hebben.
Om onze doelen voor de kinderen te bereiken werken we graag samen met ouders, verzorgers en anderen die om de kinderen heen staan. 

Bij ons word je gezien

ikc het bAken is een christelijk kindcentrum waar iedereen die onze waarden respecteert welkom is. Op ikc het bAken word je gezien en groet je elkaar.

Wij bieden kinderen van 0 tot 13 een prettige, veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn. Er is tijd voor ontspanning en tijd om te leren.

Beweegvloer op ons kindcentrum

Kinderen leren door te spelen: ze ontdekken letterlijk met vallen en opstaan en gebruiken   daarbij hun hele lijf. Daarom is het zo goed om bewegen te combineren met spelend leren. Dan onthoud je datgene wat je geleerd hebt namelijk veel beter. Door te bewegen terwijl je leert worden kinderen niet alleen mentaal, maar ook fysiek fitter en actiever. Door actief bezig te zijn en lekker te bewegen, blijf je fit. Op ons kindcentrum werken we daarom met een eigen ict beweegvloer. Een interactieve manier om bewegend te leren en ontdekken.
Kortom: je leert beter én je beweegt meer, beter en preciezer.  

Bieb op ikc het bAken

Kinderen in Nederland lezen minder dan generaties voor hen. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen veel aan lezen hebben. We geven op ons kindcentrum het lezen daarom veel aandacht en ook bij de jongste kinderen van ons kinderdagverblijf is lezen en voorlezen belangrijk. We zijn dan ook blij dat wij de Bieb binnen onze muren hebben. 

Leerlingenraad

Op ons kindcentrum werken wij met een fantastische leerlingenraad bestaande uit kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze leerlingenraad is er speciaal om de stem van onze kinderen te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat hun ideeën en meningen gehoord worden. Wij geloven dat het belangrijk is om kinderen een stem te geven in beslissingen die hen aangaan. De leerlingenraad komt regelmatig samen om te brainstormen over verbeteringen en leuke activiteiten voor ons hele kindcentrum. Ze bespreken onderwerpen zoals kindcentrumregels, opvang en onderwijsaanbod, ideeën voor het plein en nog veel meer!

Groene plein

Op ons groene en gezonde plein krijgen kinderen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Ons groene plein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert kinderen over het belang van de natuur. Aan de achterkant van ons gebouw hebben we een mooie groene ruimte waar we trots op zijn!

Portfolio's

Op het baken werken we vanaf ons kinderdagverblijf t/m groep 8 met portfolio’s voor onze kinderen. Hiermee brengen we in samenwerking met kinderen de ontwikkeling in kaart. Ons portfolio bestaat uit drie onderdelen onderdelen. Het eerste onderdeel zijn de toetsresultaten, waarin we inzicht geven in de prestaties van kinderen. Daarnaast hebben we een deel gewijd aan de ontwikkeling van onze kinderen, waarin we hun groei en vooruitgang laten zien. En tot slot hebben we ruimte gereserveerd voor de eigen inbreng van onze kinderen, waar ze trots op zijn.