Dagelijks komen 180 kinderen naar ikc het bAken. Ze bezoeken ons kinderdagverblijf, de peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisschool. 
Veel praktische informatie over ons kindcentrum treft u hier. Meer informatie over ikc het bAken leest u in onze ikc-gids, ons jaarplan en schoolplan. Zoekt u informatie over het bAken en vindt u die niet, bel of mail ons. We helpen u graag. 

Openingstijden van de basisschool

De kinderen van onze basisschool volgen een continuerooster.

Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Vakantierooster basisschool

Herfstvakantie 10-10-2020- 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020- 03-01-2021
voorjaarsvakantie 20-02-2021- 28-02-2021

Goede vrijdag

en Pasen

2-04-2021- 05-04-2021
Meivakantie 01-05-2021- 16-05-2021
Pinksteren 22-05-2021- 24-05-2021
Zomervakantie 10-07-2021- 22-08-2021

 

Openingstijden kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is elke werkdag geopend van 07.00 tot 18.30 uur, en op aanvraag vanaf 06.30 uur. 

Het kinderdagverblijf is in 2020 gesloten op:

 • 13/4 Tweede Paasdag
 • 27/4 Koningsdag
 • 05/5 Bevrijdingsdag 
 • 21/5 Hemelvaartsdag
 • 22/5 Vrijdag na Hemelvaartsdag
 • 01/6 Tweede Pinksterdag
 • 25/12 t/m 1/1/2021 1e Kerstdag t/m Nieuwsjaarsdag

Openingstijden peuteropvang

Onze peuteropvang is van maandag tot en met vrijdag open. In de ochtend zijn alle peuters welkom, 's middags zijn er alleen 3-jarigen. 

 

  ochtend     middag  
maandag 8.30 11.30   11.30 13.45
dinsdag 8.30 11.30   11.30 13.45
woensdag 8.30 11.30   11.30 13.45
donderdag 8.30 11.30   11.30 13.45
vrijdag 8.30 11.30      

 

Openingstijden buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang (BSO) is van maandag tot en met vrijdag open. 

 

   ochtend      middag  
alle dagen  7.00  8.30    14.00  18.00

In overleg kunnen we opvang aanbieden vanaf 6.30 uur.

Onze opvang is tijdens vakanties en studiedagen de hele dag geopend. Met feestdagen en tussen Kerst en Oud&Nieuw is onze opvang gesloten.

IKC-gids ikc het bAken

Via deze link kunt u de IKC-gids van ikc het bAken downloaden. Met deze gids informeren we u over onder andere:

 • de organisatie van het onderwijs
 • de inhoud van ons onderwijs
 • onze zorg voor de kinderen
 • verantwoording afgelopen schooljaar
 • plannen komend schooljaar
 • school- en vakantietijden
 • contacten met ouders

School op de kaart

Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ouderbijdrage

Op ikc het bAken organiseren we geregeld leuke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de laatste schooldag. Om dit mogelijk te maken vragen we een vrijwillige financiële bijdrage van ouders. De hoogte van de bijdrage wordt door de ikc Raad vastgesteld.

Kindpakket

Door het lage inkomen van hun ouders kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Bij dit loket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ons privacybeleid (AVG)

Ons privacybeleid komt overeen met dat van alle scholen van CBO Noardwest Fryslân en u vindt het hier.
Het betreft onder meer de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

ikc het bAken
J. van Oldenbarneveltstraat 4
8862 BB Harlingen

Directeur: mevrouw Alys Hoekstra
T 0517-41 37 78
hetbaken@cbo-nwf.nl

Bankrekening NL89 RABO 0325 5052 33 

Contact

Wilt u meer weten over ikc het bAken? Bel ons of mail ons. We informeren u graag. En vanzelfsprekend nodigen we u graag uit om hier zelf een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Wij nemen de tijd voor u.