Negen O's

ikc het bAken is meer dan een gebouw. Het is een plek waar we de negen O’s organisch samenkomen:

1 Ontwikkeling

Op ikc het bAken zijn we nieuwsgierig en niet bang om fouten te maken. Bij ons staat het kind centraal. We volgen zijn totale ontwikkeling en gaan uit  van de competenties en het talent van ieder kind. Bij alles wat we doen vragen we ons af: wat betekent dit voor dit kind?

2 Onderwijs

Op onze basisschool werken we met drie soorten groepen. In de Leerstofjaarklassen zitten leerlingen van dezelfde leeftijd. In combinatiegroepen vormen de leerlingen van twee leerjaren samen een groep – bijvoorbeeld groep 3/4. In groepsdoorbrekende niveaugroepen kijken we niet naar de leeftijd, maar naar het niveau voor een bepaalde instructie of activiteit. Zo werken we aan kindgericht en flexibel onderwijs.

3 Opvang

De opvang op ikc het bAken bestaat uit drie onderdelen. Het kinderdagverblijf, voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar, de peuteropvang waar kinderen van 2 en 3 jaar oud kunnen spelen, ontwikkelen en ontdekken in hun eigen tempo met leeftjdsgenootjes.  En de buitenschoolse opvang (bso) waar kinderen voor en na onderwijstijd terecht kunnen.         

4 Ouders

Ouders zijn op ons ikc heel belangrijk. Ouders zijn educatieve partners en een bron van informatie over hun kinderen. Wanneer het gaat om opvang zijn ouders ook onze klant. Ons ikc maakt ook dankbaar gebruik van de inzet van ouders – bijvoorbeeld in de ikc-raad en bij vieringen. We investeren daarom graag in goede samenwerking en communicatie.

5 Opvoeding

Ouders brengen hun kind naar ikc het bAken voor onderwijs en opvang. Daarmee vertrouwen ze ons de zorg toe voor hun kind of kinderen. Zo delen we samen de zorg voor hun gezondheid en ontwikkeling, maar heeft ons ikc ook een belangrijke rol in de opvoeding.

6 Ontzorgen

Door samen te werken en samen te zorgen kunnen wij ouders ontzorgen. Wij willen ouders graag ondersteunen waar we kunnen om opvang en onderwijs aan te bieden.

7 Ontspanning

Op ikc het bAken zijn verschillende momenten van ontspanning. Met een boek in de hand, wanneer kinderen naar muziek luisteren of wanneer ze knutselen, dansen of tuinieren.Op onze buitenschoolse opvang wordt regelmatig een TOP-arrangementen georganiseerd waar kinderen aan mee kunnen doen.

 

8 Omgeving

Op ons ikc willen wij onze kinderen een veilige en uitdagende 'speel- ontdek- en leeromgeving' bieden. Op ons kindcentrum, zowel binnen als buiten komen we tegemoet aan deze pijler van ons bAken.

9 Ontmoeten

Ons ikc is voor kinderen een plek waar ze elkaar ontmoeten. Ze werken samen in de klas en op het leerplein en spelen buiten op het plein met elkaar. ikc het bAken is ook een plek waar ouders en professionals elkaar ontmoeten. We ontmoeten er ouders uit tijdens koffieochtenden, we kunnen in gesprek met schoolmaatschappelijk werkers of een jeugdwerker over onderwijskundige- of opvoedkundige zaken.