Online kalender

In de kalender op de website staan algemene items.
Ouders hebben toegang tot een uitgebreide ouderkalender van IKC Het bAken via het ouderportaal

  oktober
  17MR & OC vergadering
  22Herfstvakantie t/m 28-10
  november
  5Start actieweek scholenactie "Scholen voor scholen" Victory4all
  8Nationaal Schoolontbijt
  december
  januari
  maart
  april
  mei
  juni
  juli