Nieuws & agenda

We hechten waarde aan de privacy van onze kinderen. Op onze website vindt u op deze pagina daarom enkel een selectie van ons nieuws. Daarbij tonen we ook slechts één foto per artikel.
Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen voor meer nieuws terecht op MijnSchool. Wanneer zij daar inloggen vinden zij het laatste nieuws, de agenda en andere actuele zaken.

Nieuwsbrief Pasen

Download hier de Paas-nieuwsbrief van het bAken, boordevol nieuws en informatie!

We krijgen een nieuw open leerplein

ikc het bAken is gebouwd in 2006. Nu het gebouw 14 jaar oud is investeren we in een nieuw, mooi leerplein. Dat krijgt dit schooljaar vorm. Het grote verschil met voorheen is dat alles lichter en ruimer wordt. Ook onze Bieb krijgt hier een fraaie plek. 

Ons nieuwe plein wordt groen!

Het aanzicht van ikc het bAken wordt flink anders, want wij gaan ons plein helemaal vernieuwen.
Om de school komt volop groen waar onze kinderen heerlijk kunnen spelen. Bosjes, heuvels, klimbomen, stapkeien, een uitkijktoren, een zitmuur... Het is zo veel! Wij zijn blij, maar vooral apetrots dat we dit onze kinderen kunnen bieden. Het werk is begonnen, nog even wachten tot het klaar is.

Protocol herstart onderwijs

Vanaf 11 mei zijn opvang en onderwijs op het bAken weer van start gegaan.
In het protocol leest u hoe we dit doen. Download het protocol hier.

04 juni, Start scholen – 8 juni

Met 100% vertrouwen starten wij maandag 8 juni weer volledig. Om dit zichtbaar te maken vragen wij de kinderen van de kinderopvang, peuters, groep 1 en 2 een beer mee te nemen naar school en de kinderen van groep 3 t/m 8 een sleutel. (uw kind krijgt de sleutel dezelfde dag mee terug naar huis)

Met de beer willen we laten zien dat het 100% Ok is dat je er weer bent. De sleutel staat symbool voor alle oplossingen die je hebt geleerd bij het thuisonderwijs en die je weer kunt gebruiken op school.

 

27 mei, Herstart 100% per maandag 8 juni 2020

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

 

Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Na een aantal weken 50/50 onderwijs verwelkomen we alle kinderen weer op school en in de groepen. Uiteraard zijn alle voorzorgsmaatregelen nog van toepassing, maar dat het weer voller wordt in school is duidelijk.

Wordt alles dan weer als in het ’voor-corona tijdperk’? 

Als directie en team maken we graag de volgende kanttekeningen:

  • Veiligheid en gezondheid blijven de belangrijkste uitgangspunten;
  • Ouders van kinderen met gezondheidsklachten of een risicovolle thuissituatie houden hun kinderen thuis.
  • Voor leerkrachten geldt uiteraard hetzelfde en dat kan betekenen dat soms een groep geen groepsleerkracht zal hebben.
  • We zullen dan een beroep doen op onze invalleerkrachten, maar dat is lastig, want het vervangingsprobleem bestond ook al voor de coronacrisis.
  • Het protocol van 11 mei, met daarin de RIVM richtlijnen (te vinden op de website),blijft van kracht.

Bij vragen en/of onduidelijkheden, altijd contact opnemen met de schooldirectie.

22 april, Teo de Groot nieuwe bestuurder CBO Noardwest Fryslân

De Raad van Toezicht CBO Noardwest Fryslân heeft Teo de Groot benoemd als nieuwe bestuurder. Hiermee wordt Teo de opvolger van Willem Reitsma en Pyt Sybesma, beide bestuurders gaan met een welverdiend pensioen. Teo de Groot start op 1 augustus a.s. in zijn nieuwe functie.

Teo de Groot heeft, als bestuurder, ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Hij is vanaf 2015 directeur/bestuurder van CSG Anna Maria van Schurman te Franeker en daarnaast bestuurder van openbaar onderwijs Vlieland. Daarvoor was hij directeur van CSG Liudger in Drachten en Burgum.

 

Met deze aanstelling komt er een einde aan de loopbanen van twee zeer ervaren bestuurders; Willem Reitsma en Pyt Sybesma, die intensief hebben samengewerkt voor én na de fusie van CBO Menameradiel en PCBO Noordwest Friesland. Vanaf 2014 hebben zij, als College van Bestuur, succesvol leiding gegeven aan de huidige organisatie die per 2018 is uitgebreid met vijf scholen. Daarnaast hebben zij vanaf 2019 de basis gelegd voor de ontwikkeling van een eigen kinderopvangorganisatie binnen de christelijke onderwijskoepel CBO Noardwest Fryslân.

 

De Raad van Toezicht is zeer ingenomen met deze waardige opvolger en uiterst positief over de samenwerking met Teo de Groot. Aan de keus voor een éénhoofdig bestuur ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag aldus voorzitter Piet Stehouwer: ‘een duo als Willem en Pyt, zo complementair aan elkaar, vervang je niet zomaar. Zij hebben een in alle opzichten gezonde organisatie neergezet . Wij hebben er alle vertrouwen in dat Teo de Groot dit de komende jaren verder zal uitbouwen in goed leiding geven en dat hij positief bijdraagt aan ons motto: SAMEN MAKEN WE ONDERWIJS BIJZONDER’!

20 april, Noodhulp corona-crisis Victory4all

Corona raakt de hele wereld. Maar de kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika raakt het keihard! Het is een ramp voor de mensen die altijd al weinig hadden en nu door de lockdown niet kunnen/mogen werken. Daardoor is er geen geld voor eten en hebben veel mensen honger. Ook de kinderen en families van Victory4All.

Corona raakt de hele wereld. Maar de kinderen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika raakt het keihard! Het is een ramp voor de mensen die altijd al weinig hadden en nu door de lockdown niet kunnen/mogen werken. Daardoor is er geen geld voor eten en hebben veel mensen honger. Ook de kinderen en families van Victory4All.

 

Binnen onze organisatie hebben mensen toestemming om de straat op te gaan. Op die manier kunnen we voedselpakketten rondbrengen bij de gezinnen die het hard nodig hebben. Daarnaast werken we samen met de plaatselijke kerken en autoriteiten. Zij weten waar de hulp het hardst nodig is. De afgelopen weken hebben we hierdoor al gezinnen kunnen helpen. We willen het echter veel groter aanpakken.

24 maart, Beste ouder(s)/ verzorger(s)

Hierbij kort even een update vanuit ons ikc.

Wat een vreemde werkelijk zijn we met elkaar in gestrand.

Zo ineens worden we gedwongen om online onderwijs te verzorgen, en eigen kinderen les te geven.

Zoveel mogelijk thuis te blijven (werken) en afstand van elkaar te houden.

Sociale wezens als we zijn. Zo tegennatuurlijk als kinderen niet met elkaar mogen omgaan en spelen.  Wij missen alle kinderen. Het is zo vreemd stil hier in het gebouw. Het leven en de vreugde zijn erruit. Normaal kleuren ze onze dag. Zo lastig deze periode in hun, uw en ons leven. Maar we blijven het met elkaar doen.

We hopen dat jullie allemaal gezond zijn. Dat jullie zorgen opgelost kunnen worden en dat jullie ook kunnen genieten van jullie kinderen.

Wij vertrouwen- geloven en hopen op een goede uitkomst.

Binnenkort meer,

Voor vragen graag mailen naar de leerkracht(en) of hetbaken@cbo-nwf.nl

Mede nmens het team, Jantina

juni

15 Rapporten mee
16 Koffieochtend
16 Oudercontact moment
30 Afscheid groep 8

juli

6 Zomervakantie