Nieuws & agenda

We hechten waarde aan de privacy van onze kinderen. Op onze website vindt u op deze pagina daarom enkel een selectie van ons nieuws. Daarbij tonen we ook slechts één foto per artikel.
Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen voor meer nieuws terecht op MijnSchool. Wanneer zij daar inloggen vinden zij het laatste nieuws, de agenda en andere actuele zaken.

23 januari, Pedagogisch coach en pedagogisch beleid

Beste ouder (s) en/of verzorger (s),


Inzet pedagogisch coach: 

Sinds 2019 heeft iedere medewerker recht op pedagogische coaching met als doel de pedagogische kwaliteit te verbeteren. Op onze locatie maken we hiervoor gebruik maken van onze interne coaches binnen ons team, het expertise team van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) en eventueel externe andere coaches. Binnen ons team verzorgen Daniëlle Verbeek, Judith Atema en Aafke Tilma de coaching. Zij volgen hiervoor een opleiding welke ze in het voorjaar hopen af te ronden.
 

Mochten we vragen hebben over een bepaald onderwerp dan kunnen we coaching aanvragen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn op het gebied van zorg, inrichting van ruimtes, wet- en regelgeving rondom de kinderopvang, ontwikkeling en/of gedrag van kinderen, communicatie enz. Voor onze locatie hebben we in 2023, 68 uren toegewezen gekregen voor pedagogische coaching. We kunnen de uren inzetten voor scholing, teamcoaching of individuele coaching, zolang het maar bijdraagt aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit.  

12 januari, Toparrangement Coole kikker en Beeldende kunst

Beste ouder(s)/verzorger(s),

12 januari, Speelfun Tien tellen in de rimboe

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

12 december, Informatie over het Kindpakket

25 november, Tarieven opvang 2023

Beste allemaal,

De tarieven voor onze opvang van 2023 zijn bekend. Hierbij gaat het om zowel de tarieven voor ons kinderdagverblijf, peuteropvang en onze buitenschoolse opvang. De tarieven treft u aan in de bijlage bij dit bericht.

Een proefberekening kunt u maken op onze website, bij de rekentool: https://hetbakenharlingen.nl/p/Praktische+informatie/cbo-hetbakenharlingen2%7Cc608fe7c-83c3-43f0-b68d-4ce659254860/

Ikc het bAken werkt vanuit CBO NWF, wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Niet prijs, maar kwaliteit is onze leidraad. Al onze inkomsten investeren we in de dienstverlening aan kinderen en ouders en in de kennis en kunde van onze medewerkers.

18 november, Volleyballessen

Vorige week en deze week waren er volleyballessen op vrijdag. We zijn vorige week begonnen met een warming-up die uit verschillende oefeningen bestond. Daarna hebben we geleerd hoe we de bal konden spelen/slaan. Vandaag

03 november, Vrijwilligers gezocht voor ons kinderdagverblijf

01 november, Doppen verzamelen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

25 oktober, Toparrangementen Judo en kidsdance

Beste ouder(s)/verzorger(s),

24 oktober, Stichting Leergeld

12 oktober, Fijne herfstvakantie en studiedag team 14 oktober

11 oktober, Even voorstellen: onze nieuwe leerlingenraad

Beste allemaal,

Op ikc het bAken werken we in de midden en bovenbouw met een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van ons kindcentrum belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op ons ikc en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Een leerlingenraad kan meedenken met de ikc- medewerkers en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten. De leerlingen hebben een eigen stem binnen ons kindcentrum organisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

 

 

07 oktober, Samenwerking ikc het bAken en logopedie bij de peuteropvang

26 september, Onze doelen voor dit jaar vanuit ikc het bAken

15 september, Peuters: ikc het bAken gaat samenwerken met logopedie praktijk Willewiis

09 september, Uit eigen tuin: tomaten

01 september, Zendingsproject: Victory 4all

01 september, Fides: elke maand een symbool centraal

06 juli, Zomervakantie BSO 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

19 mei, Kom je spelen op onze Buitenschoolse Opvang?

februari

6 Studiedag onderwijs ikc het bAken
25 Voorjaarsvakantie

maart

29 Studiedag ikc het bAken

april

7 Pasen
22 Meivakantie
27 Koningsdag

mei

5 Bevrijdingsdag
18 Hemelvaart
29 Pinksteren

juni

23 Studiedag onderwijs ikc het bAken

juli

21 Zomervakantie 2023