01 september, Fides: elke maand een symbool centraal

Beste kinderen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Op ikc het bAken werken voor het pedagogische klimaat, het zelfvertrouwen van kinderen, hun weerbaarheid en hun welzijn vanuit de methodiek van Fides.  'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Een aanpak die zich richt op vergroting van zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. We werken zo samen aan verbetering van de sfeer in de groepen en daarmee aan een veilig schoolklimaat. In de Fides methodiek wordt gewerkt met een aantal symbolen die helpend zijn om kinderen op een simpele, praktische en 'zichtbare' manier inzicht te verschaffen in zichzelf en hun omgeving. Inmiddels zijn alle symbolen in de groepen volop in gebruik.

Elke maand van dit schooljaar staat er 1 Fides symbool centraal, zie agenda op Mijn School. In de bijlage bij dit bericht treft u alle nadere informatie over Fides aan.

Met vriendelijke groeten,

Team ikc het bAken