Uitgelicht: Koningsspelen

Vrijdag 20 april 2018 werden weer de landelijke Koningsspelen gehouden en wij als kindcentrum het bAken deden hier ook aan mee. Om 9.00 uur was er een gezamenlijke opening met het lied fit la la, daarna gingen de groepen uiteen.

De peuters en de groepen 1 tot en met 4 hebben spelletjes gedaan op het schoolplein en de groepen 5 tot en met 8 hebben gezwommen bij 't Derde Haad. Hier hebben ze estafette gedaan en daarna mochten ze vrij zwemmen. Om 12.00 uur hebben we gezamenlijk geluncht in de klassen en 's middags mochten de kinderen vrij spelen. We kijken terug op een geslaagde dag met prachtig weer!

Kalender

20 juli
Zomervakantie
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Afsluiting van dit schoolkaatsproject

Het jongenspartuur van Het bAken had zich dinsdag geplaatst voor dit provinciaal

Verenigingsnieuws

Diplomering directeuren CBO Noardwest Fryslân

Het directieteam van CBO NWF volgde dit schooljaar de cursus 'Toekomstgericht onderwijs', een post

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001